top of page
Search
 • איילת פריגת

תוכניות פיתוח מנהלים


אנו ב- P.O.D יעוץ ארגוני, רואים בניהול מקצוע אותו יש ללמוד. מהות מקצוע הניהול מושתת על גיבוש והפנמת "תפיסת עולם ניהולית" ועל היכולת לשלב בין ניהול משימה לניהול אנשים. ניהול מקצועי, אשר אינו בהכרח נחלתו של כל עובד טוב, מהווה בסיס לאפקטיביות ארגונית, לייעול תהליכי עבודה, מיצוי משאבים ארגוניים וליצירת אווירת עבודה טובה המאפשרת להפיק יותר מכל עובד. על מנת לבנות תכנית המתאימה לחברה יש להבין לעומק את האתגרים מולם ניצבת החברה בשנים הבאות ולהגדיר את הכלים הנדרשים למנהלים על מנת להשיג את יעדי החברה.

תכנית פיתוח מנהלים, מבית P.O.D יעוץ ארגוני, מיועדת להצמיח קבוצת מנהלים ומבוססת על איתור צרכים מדויק ועל הבנת אתגרי הניהול המיוחדים לכל חברה וחברה בהקשר הארגוני-עסקי הייחודי לה.

תכנית פיתוח מנהלים נועדה לקדם כל מנהל ע"י הקניית מיומנויות מנהיגות, דרך למידה להתבונן בעצמי וביחסי עם האחרים וכך להגביר את המודעות האישית וע"י רכישת כלים ניהוליים ישימים.

תכנית פיתוח מנהלים, מבית P.O.D יעוץ ארגוני, מורכבת מסדרת מפגשים שבועיים או דו-שבועיים, לקבוצה של בין 10-18 משתתפים, על מנת לייצר תהליך אפקטיבי, הכולל הן תהליך פיתוח אישי והן פיתוח קבוצתי, במטרה להצמיח את המנהלים לאורך זמן.

בכדי ליצור תהליכי יעוץ והדרכה אפקטיביים בארגוניים, שמנו לנו למטרה לפעול לאור שלוש עקרונות מנחים בתהליכים המתבצעים אל מול לקוחותינו:

עקרונות הייעוץ ב- P.O.D יעוץ ארגוני

1. מתן פתרון שלם מתוך ראייה אינטגרטיבית: P.O.D מתמחה בייעוץ ארגוני וייעוץ אישי ומייצרת עבור הלקוח פתרון מקצועי כולל, כך שנוצר היזון חוזר בין התהליכים הארגוניים עסקיים לבין הפיתוח הארגוני.

2. התאמת תהליכי ההדרכה והייעוץ לאופי הארגון ולצרכיו: כל תהליכי ההדרכה והייעוץ מתבססים על אבחון והכנה מקיפה, שמטרתה יצירת מוצר העונה לצרכיו הייחודיים של הלקוח.

3. שותפות המנהלים כתנאי להטמעה: מניסיוננו בעבודה עם דרגים שונים בארגונים עולה כי הצלחה בהטמעת שגרות עבודה ומיומנויות תלויה במעורבות פעילה של המנהלים. לפיכך, תהליכי הדרכה וייעוץ יהיו מגובים בשותפות עם המנהלים (בדרגותיהם השונות) הן מבחינת מחויבות לתהליכי עבודה והן מבחינת הכרת התכנים הנלמדים.

בניית תכנית פיתוח מנהלים מבוססת על מודל "פירמידת פיתוח המשאב האנושי"

הכולל 3 צירי למידה:

א. הציר העסקי מקצועי - בניית שדרה מקצועית ניהולית בתחום הארגוני ועיצוב שגרות ניהול תומכות.

ב. ציר מודעות ומיומנויות הניהול - תפיסת תפקיד ניהולי, מודעות לנקודות החוזק ולנקודות לשיפור, מודעות לדפוסים ולנקודות העיוורון כמנהל, דיוק מיומנויות הניהול בהן נתמקד בתכנית.

ג. ציר ערכי ליבה בחברה - הפנמת החזון הארגוני וניהול ע"פ ערכי הליבה.
תכנית פיתוח מנהלים אפקטיבית הנה תהליך בעל רציונל מובנה בה סדנא נשענת על קודמתה. התכנית כוללת תכנים משלושת צירי המודל, בניהם:

 • ניהול על פי ערכים (קרי: ערכי הליבה בחברה)

 • תפיסת תפקיד ניהולי

 • סגנונות ניהול

 • ניהול לאור אתגרי התקופה (ניהול מרחוק, אי ודאות ועוד)

 • ניהול ופיתוח צוות

 • מצוינות בניהול השרות

 • הובלת שינוי וניהול שינויים

 • פיתוח עובדים: הנעת עובדים וחניכת עובדים

 • מיומנויות תקשורת אפקטיבית

 • ניהול קונפליקטים / ניהול עימות בונה

 • ניהול ממשקים

 • ראייה מערכתית והשפעה ארגונית

 • שימור עובדים (מקליטה לעזיבה)

 • יעילות עצמית כמנהל (ניהול זמן, ניהול ישיבות ועוד)

 • מיומנויות הצגת פרזנטציה מנצחת

 • עבודה בין תרבותית אפקטיבית (בחברות בינ"ל)

תכנית פיתוח מנהלים אפקטיבית מבית P.O.D יעוץ ארגוני, עשירה במתודות הדרכה מגוונות שתורמות להשגת המטרות וכוללת: חיזוק מודעות לעצמנו כמנהלים ע"י מדיטציה, תרגול יוגה פיסית ודמיון מודרך. למידה התנסות כולל תרגילי out door תרגילי in door לתרגול ההובלה הניהולית, חקר דילמות ניהוליות, שאלוני מודעות (סגנונות ניהול, סגנונות תקשורת, סגנונות השפעה ועוד), עבודה בקבוצות עמיתים, עבודת חקר אישית מבוססת כלים טכנולוגים. נתרגל את המיומנויות הנלמדות ע"י כל מנהל באופן יישומי ביחידה שלו.

מוזמנים ליצור איתנו קשר לפגישת היכרות ולבחון את צרכי פיתוח מנהיגות וניהול בארגון שלכם.

71 views0 comments

Comments


bottom of page